Töö sisu: Tartu viidasüsteemi disainile eelnev kasutajauuring, kaardianalüüs ja 15 min Tartu kontseptsioon
Dokumentatsioon
Tellija: Tartu linnavalitsus
Partnerid: Ruth-Helene Melioranski, Tõnis Savi, Elo Kiivet
Kestus: 2017–2018

Tartu on jalakäija- ja ratturisõbralik kompaktne linn. Ka kõige kaugemad distantsid Kesklinnast (Ihaste, Lõunakeskus, Ringtee postkontor, Tartu vangla) asuvad vaid 15-minutise rattatee kaugusel.Kergliiklusteede võrgustiku laienedes lühenevad need vahemaad ilmselt veelgi.Kasutaja jaoks on tajutav ajakulu või distants aga veelgi olulisem kui reaalselt läbitav füüsiline distants.1 Ka kasutaja liikumisviisi valikut mõjutavad reaalsest ajakulust enam just tajutav vahemaa ja ajakulu. Tartu linnaelanikega intervjuusid tehes ja fookusgruppides vesteldes selgus, et “Tartus on kõik ümber nurga”, “Tartus on kõik 15-min kaugusel”, “Tartus on kõik lähedal”.Seega võib üldistavalt öelda, et tajutavalt on Tartu kesklinnast kõik sihtkohad 15 min kaugusel – kui mitte jalgsi, siis rattaga kindlasti.

Tajutav distants on kombinatsioon reaalsest distantsi pikkusest, teekonna kvaliteedist ja kasutaja teadlikkusest teekonna kohta.Mida rohkem infot kasutajale teekonna kohta anda, seda pikema retke on ta valmis ette võtma. Jan Gehli järgi on tajutav vahemaa lühem, kui teekond on inimese jaoks mugav, elamusi pakkuv ja huvitav, sest siis inimesed unustavad vahemaa peale mõtlemise.Väsitava pikkuse perspektiiv kirjeldab olukorda, kus kasutaja tajub teekonda näiliselt lõputu ning vähe elamusi pakkuva sirgena juba enne teele asumist.Kasutaja jaoks mugavamad on segmentideks jagatud ja vähem sirgjoonelised teekonnad. Kesklinna suunal on inimesed valmis võtma ette pikema teekonna kui suunal linnast välja.

Traditsiooniliselt paigaldatakse viitasid rohkem just kesklinna ja kesklinna ümbrusesse, kus linnaruum on juba iseenesest tihedam ning tajutavad vahemaad lühemad.Jalgsiliikumise ja rattasõidu elavdamiseks oleks viitasid tarvis aga ka äärelinna, kus on väsitava pikkusega ja üksluisemad teekonnad ning seejuures kasutajal teekonna kohta oluliselt vähem infot (näiteks pikad marsruudid mööda Riia või Turu tänavat).15 minuti Tartu viidasüsteem on disainitud toimima tervikliku ülelinnalise võrgustikuna, mis seob äärelinna linnaosad ja objektid mööda liikumistrasse tihedalt kesklinnaga ning motiveerib kasutajaid liikuma mõlemasuunaliselt – nii kesklinnast äärelinna kui äärelinnast kesklinna, pakkudes neile nende etappide jooksul põnevaid kõrvalepõikeid ning uudistamisvõimalusi.

Jalgsikäigu tajutavat vahemaad mõjutavad teekonna eesmärk, demograafilised faktorid, teekonna ligipääsetavus ja selle tehislik ning looduslik keskkond.Kõndimisteekonnad eesmärgiga meelt lahutada, jõuda kooli või kaubandusse on tajutavalt lühemad kui kõndimisteekonnad eesmärgiga jõuda tööle.Kõndimisteekonnad rongipeatusesse on keskmiselt pikemad kui teekonnad bussipeatusesse, sest enamasti paiknevad ka rongidistantsid kaugemal ning inimene on valmis reisi tervikpikkust arvestades pikema jalgsikäigu ette võtma. 15 min Tartu viidasüsteemis on seda põhimõtet järgides ning jalgsiliikumist, kergliiklust ja ühistransporti ühtseks võrgustikuks sidudes suunatud viitadelt olulistesse väravatesse nagu bussijaam ja rongijaam üsna suurtelt kaugustelt.Viidasüsteemiga on ühenduses ka terve Tartu kohalik ühistranspordivõrk, mille peatuste ootekodades on geograafilise kaardiga planeerimisviit.